statistiek

Terwijl de Allocatie Momentum Trendstrategie koopwaardige Nederlandse aandelen selecteert, gaat de Short Only Trendstrategie alleen shortposities aan in Nederlandse aandelen. Zodoende kan er ook profijt worden behaald uit de destructieve kant van de financiële markten. De SO Trendstrategie kent ook nog een ander doel, namelijk diversificatie en compensatie geven voor de negatieve rendementen van de AM Trendstrategie en CT Trendstrategie welke gericht zijn op het kopen van aandelen, obligaties en grondstoffen.

Klassieke diversificatie
Klassieke diversificatie gaat uit van spreiding over niet-gecorreleerde beleggingscategorieën. Mits goed toegepast, verlaagt de spreiding de bewegelijkheid van een samengestelde portefeuille doordat de positieve en negatieve rendementen van grondstoffen, obligaties en vastgoed nu eenmaal niet op hetzelfde moment tot stand komen. De correlatie meet hoe nauw twee verschillende beleggingscategorieën zich tot elkaar verhouden. Correlaties variëren sterk door de tijd heen. De correlatie tussen aandelenrendementen, bijvoorbeeld het aandeel Aalberts Industries en het aandeel Aegon, neemt toe in tijden van recessie. Verder is de correlatie tussen aandelen en obligaties gemiddeld genomen positief, maar neemt ze, typisch in periodes van verhoogde onzekerheid een negatieve waarde aan, althans als het om Nederlandse en Duitse staatsobligaties gaat. Want tijdens de kredietcrisis kregen de staatobligaties uit de zogenaamde PIGS landen juist een positieve correlatie met aandelen en zagen beleggers met lede ogen dat de gewenste spreiding een illusie was. Iedere cyclus heeft zijn eigen dynamiek en het is niet te voorspelen hoe de verhoudingen zich in de toekomst gaan ontwikkelen. Samengestelde portefeuilles zijn derhalve niet de oplossing voor het echte diversificatie dilemma, namelijk de dynamische correlaties.

Negatieve correlatie
Een beter alternatief is het short gaan in aandelen. Short gaan, doe je als je verwacht dat de prijs van een aandeel in waarde gaat dalen, en biedt zodoende de meest optimale dekking zonder dat er nagedacht hoeft te worden over correlatie in de toekomst zal veranderen. De rendementen van de Short Only Trendstrategie zijn derhalve negatief gecorreleerd met de AM Trendstrategie en de CT Trendstrategie welke profiteren van stijgende koersen. Goede short trades snel en doelgericht moeten zijn waarbij gebruik wordt gemaakt van een rigide risico- en money management. Immers, je vecht tegen de algemene trend van de markt, die, op de lange termijn, opwaarts gericht is. Wanneer je short gaat, ga je tegen deze algemene opwaartse trend in. Een andere kwestie is dat aandelenprijzen gedurende koersdalingen scherpe herstelbewegingen laten zien.

De particuliere belegger
Institutionele beleggers lenen aandelen uit aan professionele beleggers die door hen op de beurs worden verkocht. Voor veel particulieren is het echter lastig om ergens aandelen te lenen. In de praktijk zullen dus met name professionele beleggers short gaan door aandelen te lenen. Doordat banken met een nieuw product op de markt zijn gekomen is het voor de particuliere beleggers sinds een aantal jaar ook mogelijk om te profiteren van koersdalingen van aandelen. De bank leent de aandelen, en de klant koopt Turbo’s, Sprinters of Speeders short. Dit zijn overigens allemaal namen voor hetzelfde product, alleen de uitgevende financiële instelling van deze producten is verschillend. Meer informatie over deze hefboomproducten kunt u op mijn weblog vinden.

Het model
Binnen deze strategie wordt aan het einde van iedere maand bepaald welke aandelen in aanmerking komen voor een shortpositie. Er worden alleen aandelen geselecteerd uit de AEX- en AMX Index omdat deze de meeste liquiditeit bieden, en vanwege de mogelijkheid om short hefboomproducten zoals turbo’s te kunnen kopen. Aandelen die lager dan €1 noteren, nauwelijks handelsvolume, of een koershistorie van korter dan 1 jaar hebben of wanneer er een overnamebod wordt uitgebracht, worden buiten de selectie gehouden. Meerdere posities in dezelfde sector worden ook vermeden. Binnen de Multi Asset Trend Filosofie wordt 15%-35% van het werkkapitaal toegekend aan deze trendvolgende strategie.

Heeft u niet de kennis of ervaring die nodig is om te profiteren van koersdalingen, wilt u een compensatie voor negatieve rendementen voor uw aandelenbeleggingen of wilt u op de hoogte gehouden worden van aandelen die geschikt zijn voor een shortpositie, dan is een ABONNEMENT op de maandelijkse nieuwsbrief beslist interessant voor u.

Een ABONNEMENT op de Short Only Trendstrategie houdt in dat u:
- Rendement maakt wanneer de aandelenbeurzen slecht presteren.
- Een rendement maakt dat compensatie biedt voor aandelen die zijn gekocht.
- Tijdig op de hoogte wordt gesteld wanneer de shortposities weer gesloten moeten
  worden.Vermogensontwikkeling SO TrendstrategieMaandrendementen SO TrendstrategieRendement Risicoprofiel SO Trendstrategie


Bovengenoemde resultaten zijn tot stand gekomen op basis van posities welke slechts ter informatie worden gepubliceerd.

Deze posities zijn nimmer bedoeld als een persoonlijk handelsadvies. Het genereren van de trendsignalen, hoe nauwkeurig ook gedaan, leidt nooit tot absolute zekerheid.

U blijft altijd zelf verantwoordelijk of u een bepaalde aan- of verkoop doet en dus ook voor het resultaat. Wij adviseren u eerst informatie in te winnen van uw beleggingsadviseur of vermogensbeheerder.

Dat geldt voor het aangaan van een transactie, maar ook voor het sluiten ervan.