DISCLAIMER

Alle informatie van deze website is op deze disclaimer van toepassing. In het algemeen dient te worden opgemerkt dat beleggen risico met zich meebrengt. De op deze website vermelde informatie bevat geen aanbieding van effecten in welke jurisdictie dan ook, noch een aanbeveling van Beurstrendsonline.nl met betrekking tot de aan- of verkoop van effecten. Beurstrendsonline.nl is niet aansprakelijk voor eventuele verliezen, en/of enige schade op welke manier dan ook geleden als u heeft besloten om de signalen op te volgen. Behaalde resultaten uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst.


Wij geven geen enkele garantie dat de conclusies die wij trekken en de trendsignalen die wij geven op basis van onze bevindingen, tot winst of verlies zullen leiden. Wij accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. Dit geldt voor onze signalen in het verleden, in het heden en in de toekomst.

Beurstrendsonline.nl is geen financieel adviseur en treedt ook niet als zodanig op. De financiŽle instrumenten beschreven in de rapporten en op de sites zijn mogelijk niet geschikt voor alle beleggers en traders. Zij worden geacht hun eigen beleggingsbeslissingen te nemen gebaseerd op hun eigen beleggingsdoelstellingen en financiŽle positie. Bedenk dat hoge rendementen ook hoge risico's kunnen betekenen.

Hoewel wij de informatie, de grafieken en onze commentaren die u op deze website vindt, zo goed mogelijk proberen weer te geven, is het mogelijk dat bepaalde informatie veranderd of niet meer juist blijkt te zijn. Indien u de informatie op deze website gebruikt voor het kopen of verkopen van effecten, derivaten bent u zelf verantwoordelijk voor uw beslissingen.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die niet het eigendom zijn van Beurstrendsonline.nl zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. Beurstrendsonline.nl geeft geen enkele garantie noch aanvaard enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

Wie geld belegt neemt een financieel risico. Rendementen kunnen hoger, maar ook lager dan gemiddeld uitvallen en zullen meer schommelen naar mate de beleggingsvorm risicovoller is. Met onze trendsignalen kunt U grote winsten realiseren, maar ook grote verliezen maken. Iedere vorm van beleggen kent goede en slechte tijden. Winnende en verliesgevende transacties zullen elkaar afwisselen. Reeksen van winstgevende en verlieslatende transacties kunnen elkaar opvolgen. FinanciŽle markten kunnen extreem volatiel, beweeglijk zijn. Zeer heftige koersbewegingen kunnen niet voorzien of vermeden worden. Extreme koersbewegingen kunnen voor grote verliezen en grote winsten op uw positie zorgen.

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Informatie in onze nieuwsbrief is mede gebaseerd op bronnen die wij betrouwbaar achten, maar als zodanig niet door ons gegarandeerd worden. Beurstrendsonline.nl is niet aansprakelijk voor onjuistheden in de berichtgeving. De berichten die wij verspreiden zijn op geen enkele wijze bedoeld als aanbieding of uitnodiging voor aankoop dan wel verkoop van effecten of afgeleide producten. Alle informatie die wij verspreiden zijn geldig op de dag van verspreiding en kunnen zonder voorafgaande aankondiging gewijzigd worden.

De informatie en/of meningen op deze site, of verstuurd naar u toe via e-mail of sms berichten zijn een publicatie van Beurstrendsonline.nl. De informatie en/of meningen van die publicaties zijn geldig op het moment van verspreiding en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Beurstrendsonline.nl handelt noch zelf noch voor derden in de financiŽle instrumenten genoemd in deze publicaties. De informatie in deze publicaties is gebaseerd op openbare informatie. De resultaten die weergegeven worden op de site zijn uiteraard netto, dus inclusief transactiekosten, maar exclusief abonnementskosten.


terugcopyright © beurstrendsonline 2011 - beeldschermresolutie 1280 x 960