statistiek

CT Trendstrategie staat voor Commodity Trend. Binnen deze strategie wordt aan de hand van een eenvoudig model ingespeeld op de middellange trends die zich in de grondstofmarkten voordoen. De Commodity Research Bureau Total Return Index is geselecteerd om inzicht te krijgen van de prijstrends in algemene grondstoffenprijzen.


Het model
Net als bij de AM Trendstrategie wordt er binnen dit model met een tweetal filters gewerkt. Enerzijds een trendfilter ter bepaling van de middellange trend en anderzijds een vast procentueel dalings- en stijgingpercentage. Deze trendstrategie neemt zowel ‘long’ als shortposities in. In het geval er geen duidelijke trend te definiëren valt, gaat het model een neutrale positie aan en wordt het werkkapitaal op een spaarrekening gestald. Iedere maand wordt de bestaande positie geëvalueerd. Binnen de Multi Asset Trend Filosofie is 5% van het werkkapitaal toegekend aan deze trendvolgende strategie.

Waren de grondstoffen ooit een welkome diversificatie voor de beleggingsportefeuille, momenteel zijn de positieve en negatieve rendementen van grondstoffen nauw gecorreleerd met aandelen. Dit is het gevolg van de financiële crisis en de instrumenten die thans door de centrale banken worden ingezet om deze te bestrijden. De historische negatieve correlatie biedt geen diversificatie op dit moment. Maar omdat aandelen meer vooruit kijken en zich laten leiden door de groeiverwachtingen, terwijl grondstoffen het goed doen als de groei gerealiseerd wordt en dus later in de ‘business cyclus’ rendement maken, kan er vanuit deze optiek nog wel diversificatie worden gerealiseerd.

De laatste jaren waren het vooral de institutionele beleggers die de beleggingen in grondstoffen opdreven. Nog altijd voeren een aantal van dit soort investeerders hun posities in grondstoffen op, terwijl andere grote beleggers recent aankondigden te stoppen met hun grondstoffenstrategie met als reden de volatiliteit in de sector. In onderstaande tabel zijn de grootste prijsbewegingen van de afgelopen 40 jaar weergegeven.Fors instappen in grondstoffen-
beleggingen is derhalve niet aan te raden, omdat het een grillige categorie blijft waarin na snelle koerswinsten binnen mum van tijd weer kunnen verdampen.Beschikt u niet over de kennis of ervaring om beleggingen in de snel bewegende
grondstofmarkten in winst om te zetten, of wilt u meer spreiding aanbrengen
in uw portefeuille, dan is een abonnement op de Commodity Trendstrategie beslist interessant voor u.

Een abonnement op de Commodity Trendstrategie houdt in dat u:
- Maandelijks wordt geďnformeerd over de dominante trend in de
  goederenmarkten.
- Rendement maakt als aandelen slechter gaan presteren.
- Een rendement maakt dat historisch gezien negatief samenhangt met   beleggingen in aandelen.
- Tijdig op de hoogte wordt gesteld wanneer long- en shortposities weer
  gesloten moeten worden.


Vermogensontwikkeling CT TrendstrategieMaandrendementen CT TrendstrategieRendement Risicoprofiel CT Trendstrategie


Bovengenoemde resultaten zijn tot stand gekomen op basis van posities welke slechts ter informatie worden gepubliceerd.

Deze posities zijn nimmer bedoeld als een persoonlijk handelsadvies. Het genereren van de trendsignalen, hoe nauwkeurig ook gedaan, leidt nooit tot absolute zekerheid.

U blijft altijd zelf verantwoordelijk of u een bepaalde aan- of verkoop doet en dus ook voor het resultaat. Wij adviseren u eerst informatie in te winnen van uw beleggingsadviseur of vermogensbeheerder.

Dat geldt voor het aangaan van een transactie, maar ook voor het sluiten ervan.